Interessante websites

In het onderstaande menu vind je een overzicht van websites die interessante informatie hebben over onderwerpen die met wilde bijen, biodiversiteit, milieu en meer te maken hebben.


Wilde bijen en andere insecten

De wilde bijengids
Overzicht van de wilde bijen in Nederland en Vlaanderen. De website is een oude html site uit de beginjaren van het internet, maar de informatie is compleet en een prima referentiepunt om te te beginnen.
Website

Soortenzoeker Bijen
Website van Naturalis biodiversity center. Hier vind je een prachtige zoekmachine voor de bijen in Nederland. Deze soortenzoeker is verzorgd door kenniscentrum Insecten EIS.
Website

Kenniscentrum Insecten EIS
Stichting EIS is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De basis van de organisatie wordt gevormd door de 60 werkgroepen, die ieder een bepaalde diergroep bestuderen.
Website

Guud’s BuitenGoed
Zij verzorgen complete tuinaanleg binnen de regio ’t Gooi en zijn gespecialiseerd in beplantingen. Guud’s BuitenGoed staat voor een ecologisch verantwoorde tuin die toekomstgericht, klimaatproof en goed voor de dieren is.
Website

Nationale bijentelling
Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen de nationale bijentelling iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. Ieder jaar opnieuw is alle hulp meer dan welkom! Data leert ons veel!
Website


Biodiversiteit

Biodiversiteit
Dit is het centrale Nederlandse webportaal over Biologische Diversiteit. De doelstelling is het ontsluiten van een maximum aan informatie over biodiversiteit en biodiversiteitsbeleid in relatie tot Nederland.
Website

…..
…..
Website

…..
…..
Website


Bijenbeheer is insectenbeheer!

%d bloggers liken dit: